Dzisiaj po raz kolejny kontynuuję serię wpisów dotyczących zachowku. Jak pewnie pamiętasz, z poprzednich wpisów umieszczonych na moim blogu o prawie spadkowym możesz dowiedzieć się między innymi czym jest zachowek, kiedy można żądać zachowku, komu przysługuje zachowek, kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku oraz jaki jest termin przedawnienia zachowku.

Dzisiaj chciałbym przekazać Ci podstawowe informację odnośnie dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie otrzyma go dobrowolnie od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Co stanie się jeżeli uprawniony do zachowku umrze przed otrzymaniem zachowku? Czy zachowek jest dziedziczony przez jego spadkobierców, a jeżeli tak to przez których?

Dowiesz się tego oglądając materiał wideo, który przygotowałem specjalnie z myślą o Tobie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Pamiętasz o podstawowych kwestiach dotyczących zachowku?

W jednym z ostatnich wpisów na moim blogu przedstawiłem Ci informację o tym kto może żądać zapłaty zachowku. Ustaliliśmy, że zapłaty zachowku mogą zasadniczo żądać zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Co jednak dzieje się w sytuacji, w której uprawniona do otrzymania zachowku zmarłą już po śmierci spadkodawcy, ale jeszcze zanim otrzymała należny jej zachowek. Pytanie to można ująć w prostszy sposób: czy roszczenie o zachowek jest dziedziczne?

W poprzednim materiale wideo opowiadałem ci o tym, czym tak naprawdę jest zachowek. Przypominam, że zachowek to pewien majątek, który spadkodawca powinien pozostawić po sobie osobom najbliższym. Zachowek przysługuje sam z siebie (z mocy prawa), ze względu na więzy rodzinne pomiędzy spadkodawcą oraz osobą uprawnioną do zachowku.

Dziedziczenie zachowku – przepisy szczególne Kodeksu cywilnego

Wynika z tego, że prawo do zachowku jest prawem ściśle związanym z daną osobą. Kodeks cywilny przewiduje wyjątkową regulację dotyczącą dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku: przechodzi ono na spadkobiercę osoby pierwotnie uprawnionej do zapłaty zachowku tylko wtedy, gdy jej następca (spadkobierca) sam należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Stanowi o tym art. 1002 Kodeksu cywilnego.

Art. 1002 Kodeksu cywilnego

Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Kto może odziedziczyć zachowek

Prawo do zachowku może być odziedziczone przez wszystkie osoby uprawnione do zachowku po pierwszym spadkodawcy.W związku z tym możesz zadać sobie następujące pytanie: jakie osoby będą dziedziczyły zachowek. Wszystkie uprawnione do zachowku po pierwszym spadkodawcy, chociażby zachowek po pierwszym spadkodawcy nie przysługiwałby im w tej konkretnej sytuacji. Jak pewnie pamiętasz po obejrzeniu poprzednich materiałów wideo, które przygotowałem z myślą o Tobie, do zachowku są uprawnieni zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Rozpatrzmy to na prostym przykładzie. Po śmierci rodziców, na skutek pominięcia w testamencie, do zachowku uprawniony jest ich syn jako zstępny. W przypadku jego śmierci przed otrzymaniem zachowku, do zachowku po jego zmarłych rodzicach uprawnione będą jego dzieci (jako zstępni swoich dziadków). Do zachowku w tej sytuacji nie będzie już jednak uprawniona jego żona, pomimo tego, że odziedziczy po swoim zmarłym mężu inny majątek jako jego spadkobierca ustawowy.

Zachowek wygasa w razie braku osób uprawnionych do jego dziedziczenia

Co dzieje się w sytuacji, w której wśród spadkobierców osoby pierwotnie uprawnionej do zachowku nie ma osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy? Roszczenie o zapłatę zachowku po prostu wygaśnie, nie będzie odziedziczone przez nikogo innego, ani też nie przejdzie żadną inną osobę w inny sposób.

Pamiętaj o przepisach szczególnych dotyczących dziedziczenia zachowku

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Prawo do zachowku jest prawem indywidualnym, wynikającym z więzów rodzinnych. W kodeksie cywilnym wprowadzona została wyjątkowa regulacja dotycząca dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku: jest ono dziedziczone tylko przez osoby, które same należą do kręgu osób potencjalnie uprawnionych do zachowku po danym spadkodawcy.

fine quantity of cheap aaa celine 3809 fashionable messenger bags.best swiss xf rolex day date 118346 mens rolex calibre 2836 2813 silver tone any extraordinarily exceptional high-level cutting-edge aspects sit down and watch.