Wpisy z kategorii:niegodność dziedziczenia

  • Czy rozwód wpływa na dziedziczenie ustawowe pomiędzy małżonkami?
Czy rozwód wpływa na dziedziczenie ustawowe małżonków? Jeżeli zapoznałeś się już z poprzednim wpisem z pewnością pamiętasz, że separacja wpływa w sposób bardzo istotny na dziedziczenie ustawowe małżonków. Ma to miejsce pomimo tego, że w tym przypadku nie dochodzi jeszcze...
  • Podstawowe informacje na temat niegodności do dziedziczenia spadku.
Niegodność dziedziczenia zawsze wywołuje wielkie zainteresowanie spadkodawców. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku ustalenia, że jeden ze spadkobierców jest niegodny dziedziczenia co najmniej zwiększają się udziały w spadku pozostałych spadkobierców. Może też dojść do całkowitej zmiany zasady dziedziczenia - z testamentowej na...