W jednym z poprzednich wpisów dotyczącym przedawnienia zachowku pisałem o wydłużeniu terminu, w którym można żądać zapłaty zachowku. Jeżeli nie miałeś okazji obejrzeć poprzedniego materiału wideo przypominam, że termin przedawnienia zachowku został w 2011 roku wydłużony z 3 lat do 5 lat.

Jest jednak jedna rzecz, o której powinieneś wiedzieć – w przypadku wydłużenia terminu przedawnienia prawo działa wstecz! Na jakich zasadach? Dowiesz się tego oglądając nagranie, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Uważaj na zmianę długości okresu przedawnienia zachowku

W jednym z ostatnich materiałów wideo mówiłem o tym przez jak długi możliwe jest żądanie zapłaty zachowku. Jeżeli nie oglądałeś jeszcze tego wideo, teraz jest dobra chwila aby nadrobić zaległości. Zwróciłem wtedy Twoją uwagę na jedną kluczową rzecz, o której musisz pamiętać – długość okresu, przez który możesz żądać zachowku. Jest nią zmiana długości tego okresu, a konkretnie jego wydłużenie z 3 lat do 5 lat. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o tej zmianie? W tym przypadku prawo działa wstecz! W jaki sposób?

W przypadku zachowku prawo działa wstecz

Wydłużony okres przedawnienia został wprowadzony ustawą z dnia 18 marca 2011 roku. Ustawa ta weszła w życie w dniu 23 października 2011 roku. Biorąc pod uwagę jedną z podstawowych zasad obowiązujących w polskim prawie – zasadę nie działania prawa wstecz – można by przypuszczać, że wydłużony 5 letni okres przedawnienia znajduje zastosowanie tylko do spadków otwartych po dacie wejścia w życie tej ustawy.

Kluczowa data dla przedawnienia zachowku: 23 X 2011

W tym przypadku wprowadzony został jednak wyjątek. 5 letni okres przedawnienia znajduje zastosowanie do roszczeń o zapłatę zachowku, które w dniu wejścia tej ustawy w życie – to jest dniu 23 października 2011 roku – nie były jeszcze przedawnione. Stanowi o tym art. 8 ustawy zmieniającej Kodeks cywilny.

Termin przedawnienia prawa do zachowku został określony w przepisach kodeksu cywilnego.Art. 8 Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 1007 Kodeksu cywilnego (wersja po nowelizacji)

§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.
§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Praktyczne skutku wydłużenia okresu przedawnienia zachowku

Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? W dniu wejścia w życie ustawy wydłużającej termin przedawnienia nie były przedawnione co najmniej roszczenia o zapłatę zachowku ze spadków otwartych od dnia 23 października 2008 roku. Mówimy tutaj o biegu terminu przedawnienia dla spadkobierców ustawowych – w ich przypadku termin przedawnienia roszczenia biegnie od chwili otwarcia spadku.

Dlaczego dotyczy to spadków otwartych co najmniej od tego dnia? Po pierwsze dlatego, że w przypadku spadkobierców testamentowych termin przedawnienia biegnie od chwili otwarcia testamentu – ten moment następuje później niż chwila śmierci spadkodawcy.

Po drugie dlatego, że mogło dojść do przerwania biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku. Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi na przykład poprzez uznanie tego roszczenia przez osobę zobowiązaną do jego zapłaty lub wniesienie sprawy o zapłatę zachowku do sądu. Do przerwania biegu przedawnienia może też dojść w inny sposób, opowiem o tym w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Aktualnie termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi 5 lat. Do dnia 23 października 2011 roku termin ten wynosił 3 lata.

W tym wypadku prawo działa jednak wstecz – wydłużenie terminu przedawnienia dotyczy wszystkich zachowków, które nie były jeszcze przedawnione w dniu 23 października 2011 roku. Dotyczy to wszystkich spadków otwartych od dnia 23 października 2008 roku, a w zależności od konkretnej sytuacji może też dotyczyć spadków otwartych jeszcze przed tą datą.
[/showhide]