Spośród kilku sposobów sporządzenia testamentu przyszłym spadkodawcom, a często także i spadkobiercom, testament sporządzony w formie aktu notarialnego wydaje się być formą najbardziej atrakcyjną.

Przemawia za tym kilka przyczyn, które omówię w jednym z kolejnych wpisów. Jedną z tych przyczyn jest „pewność” testamentu sporządzonego w takiej formie, mająca wynikać w nadaniu mu charakteru „dokumentu urzędowego”.

Źródłem problemu, który przedstawię Ci za chwile było przekonanie o większej mocy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego w porównaniu do innych testamentów. Czy taki testament jest rzeczywiście „silniejszy”?

Odpowiedź na to pytanie otrzymasz po obejrzeniu materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Rodzice na kilka lat przed śmiercią zaplanowali w jaki sposób ma zostać podzielony majątek pomiędzy naszym rodzeństwem po ich śmierci. Zaproponowali sprawiedliwy podział, przekazali nam tą informację i wyjaśnili, że zajmują się tym za swojego życia, aby w przyszłości uniknąć poróżnienia rodzeństwa. Dla większej pewności sporządzili testament u notariusza. Po ich śmierci okazało się, że odwołali tamten testament przez spisanie przez każdego z nich zwykłego testamentu pisemnego.

Czy można odwołać testament notarialny zwykłym pisemnym testamentem?

Testament notarailny może być odwołany np. poprzez sporządzenie kolejnego własnoręcznego testamentu.Czy takie odwołanie jest skuteczne? Czy testament notarialny nie jest silniejszy? To jest jedno z pytań, które zadano mi po opowiedzeniu historii, którą przedstawiłem Ci przed chwilą.

Odpowiadając na to pytanie możliwie krótko – tak, takie odwołanie jest skuteczne, a notarialna forma testamentu nie ma większej mocy od innych form testamentów, w tym testamentu własnoręcznego.

W jaki sposób można odwołać testament?

Musisz pamiętać o tym, że testament można odwołać na cztery sposoby wskazane w art. 946 Kodeksu cywilnego. Są to sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu,  pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność oraz dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Artykuł 946 Kodeksu cywilnego

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Kodeks cywilny przyznaje spadkodawcy szczególnie wiele swobody w zakresie wyboru możliwych sposobów odwołania testamentu. Ta swoboda dotyczy także formy, w której może dojść do odwołania testamentu poprzez sporządzenie nowego testamentu.

Wybór formy jest swobodny i należy w całości do spadkodawcy. W tym zakresie nie jest zwłaszcza wymagane odwołanie testamentu w takiej samej formie, w jakiej został on pierwotnie sporządzony.

Odwołanie testamentu notarialnego może nastąpić dowolnym innym testamentem.

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału? Odwołanie testamentu poprzez sporządzenie nowego testamentu może nastąpić w dowolnej formie. Każda forma testamentu jest w tym zakresie równa, nie ma testamentów silniejszych albo słabszych.