Spadkodawca często sporządza testament pod wpływem chwili i emocji. Zdarza się także, że pod wpływem emocji odwołuje testament.

Potencjalni spadkobiercy licząc na określony udział w spadku często porządkują swoje życie w określony sposób, na przykład podejmując opiekę nad przyszłym spadkodawcą. W praktyce spotykane są różne sposoby na „zabezpieczenie” treści testamentu – jednym z nich jest obietnica jego braku odwołania w przyszłości.

W historii, którą opowiem Ci za chwilę spadkodawca poszedł o krok dalej. Nie tylko ustnie obiecał, że nie odwoła testamentu, lecz dodatkowo zapisał to w testamencie. Po pewnym czasie poróżnił się ze potencjalnym spadkobiercą i testament odwołał. Czy mógł tak zrobić?

Chcąc podzielić się z Tobą moim doświadczeniem w najbardziej przystępny sposób przygotowałem nagranie wideo. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Moja matka była przewlekle chora, przed jej śmiercią opiekowałem się nią przez ponad 10 lat. W zamian za to zapisała mi w testamencie mieszkanie, które stanowiło jej jedyny majątek. Dodatkowo obiecała mi, że nigdy nie odwoła testamentu i zapisała to wyraźnie w testamencie. Niestety po jakimś czasie pokłóciłyśmy się i przed śmiercią odwołała testament. Czy mogła tak zrobić? Przecież w testamencie obiecała mi, że tego nie zrobi.

Czy można zrzec się prawa do odwołania testamentu?

Możliwe jest odwołanie testamentu w każdym czasie np. poprzez zniszczenie dokumentu i sporządzenie nowego.Tak, matka mogła odwołać testament. Nawet pomimo tego, że złożyła obietnicę nieodwoływania testamentu, która zresztą została wyraźnie wpisana do testamentu. To najprostsza odpowiedź na tak postawione pytanie.

Prawo do sporządzenia testamentu oraz prawo do odwołania testamentu może być zasadniczo zrealizowane w każdej chwili. Są to jedne z najważniejszych przejawów tak zwanej swobody testowania – jednego z kluczowych założeń polskiego prawa spadkowego.

Chciałbym dodatkowo zwrócić Twoją uwagę na brzmienie art. 943 Kodeksu cywilnego. Stanowi on w sposób wyraźny, że  spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Artykuł 943 Kodeksu cywilnego.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Podział majątku spadkodawcy w inny sposób niż testamentem.

Co powinieneś zapamiętać po zapoznaniu się z tym wpisem? Po pierwsze, testament może być odwołany w każdej chwili.

Po drugie, testament nie gwarantuje umówionego za życia spadkodawcy podziału majątku. Jeżeli potencjalnemu spadkodawcy oraz spadkobiercy zależy na pewności w rozporządzeniu majątkiem przed śmiercią spadkodawcy powinni rozważyć wykorzystanie innych instrumentów prawnych, np. umowy darowizny lub dożywocia.