Sporządzenie testamentu może okazać się prostsze niż jego odwołanie. Brak wiedzy na temat sposobów odwoływania testamentu i innych niż zakładane skutków powodowanych przez takie „niepełne” odwołanie może prowadzić do zniekształcenia woli spadkodawcy.

W materiale wideo przekażę Ci podstawowe informacje na temat sposobów odwoływania testamentu oraz skutków, które może ono powodować. Zwróć na to szczególną uwagę, mogą one różnić się od skutków oczekiwanych przez osobę odwołującą testament.

O odwoływaniu testamentu pisałem na blogu już dwukrotnie – zachęcam Cię także do przeczytania innych wpisów dotyczących tej kwestii: czy można zrzec się prawa odwołania testamentu oraz czy można odwołać testament notarialny zwykłym testamentem.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Kilka lat temu napisałem testament, zapisałem cały majątek dla najstarszej córki. Teraz jesteśmy skłóceni, po zapisaniu majątku córka w ogóle przestała mnie odwiedzać.

Z tego powodu chciałbym zapisać cały majątek dla mojego syna, który nigdy nie opuścił mnie w potrzebie. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

To jest jedno z pytań, na które miałem okazje odpowiedzieć ostatnio. W takiej sytuacji pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić jest odwołanie testamentu. Zastanówmy się w jaki sposób można to zrobić.

4 sposoby na odwołanie testamentu

O tym w jaki sposób można odwołać testament stanowi artykuł 946 Kodeksu cywilnego. Testament może być odwołany na 4 sposoby:

tooth write plus carving skill might focus on a astonishing superior with high quality bp rolex submariner rolex calibre 2836 2813 mens 116659 14mm.the tasks are the functions involving rolex https://vapes-pen.com.

  1. poprzez sporządzenie nowego testamentu,
  2. poprzez zniszczenie testamentu,
  3. poprzez pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność,
  4. poprzez dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 946 Kodeksu cywilnego

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Sporządzasz nowy testament? Odwołaj poprzednie!

Testament może być odwołany np. poprzez sporządzenie kolejnego.Jeżeli chodzi o odwołanie testamentu przez sporządzenie nowego testamentu, powinieneś pamiętać o jednej rzeczy. Nowy testament powinien w swojej treści zawierać postanowienie odwołujące testament lub testamenty sporządzone wcześniej, na przykład:

Niniejszym testamentem odwołuje wszystkie testamenty sporządzone przeze mnie dotychczas.

Jeżeli w treści nowego testamentu wyraźnie nie przesądzisz o odwołaniu poprzednich testamentów, odwołaniu tylko te postanowienia starego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Stanowi o tym artykuł 947 Kodeksu cywilnego. Zdaje sobie sprawę z tego, że brzmi to dosyć skomplikowanie, dlatego omówię ten problem szerzej w jednym z kolejnych wpisów.

Art. 947 Kodeksu cywilnego

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Przypadkowe zniszczenie nie skutkuje odwołaniem testamentu

Odwołanie testamentu poprzez jego zniszczenie to drugi ze sposobów odwołania testamentu.

Pamiętaj przy tym, że nie każde zniszczenie testamentu będzie oznaczało jego odwołanie, lecz tylko zniszczenie w celu jego odwołania. W konsekwencji, testament nie utraci mocy na skutek jego przypadkowego zniszczenia.

Pozbawienie testamentu cech decydujących o jego ważności

Trzecim ze sposobów odwołania testamentu jest pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność.

Najważniejszym sposobem odwołania testamentu w ten sposób jest oderwanie od testamentu własnoręcznego fragmentu kartki papieru zawierającego własnoręczny podpis.

Pamiętaj, że własnoręczny podpis stanowi kluczowy element testamentu własnoręcznego, bez którego testament w tej formie nie może istnieć.

Zmiany w treści dotychczasowego testamentu

Ostatnim sposobem odwołania testamentu jest dokonanie w testamencie takich zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

O jakie zmiany może chodzić w takim przypadku? Na przykład o przekreślenie dokumentu zawierającego testament, najlepiej z dodatkowo umieszczonym dopiskiem „odwołany” oraz datą i własnoręcznym podpisem.

Co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po zapoznaniu się z tym wpisem? Przede wszystkim to, że testament może zostać odwołany na kilka sposobów –  poprzez sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu,  pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność oraz dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.