Od 1 stycznia 2014 Poczta Polska pismo z sądu w sprawie spadkowej (np. pozew o zapłatę zachowku lub apelacja w sprawie o ustalenie niegodności dziedziczenia) lub wezwanie z sądu do stawienia się na rozprawę w sprawie spadkowej nie zostanie Ci doręczone przez „zwykłego” listonosza. Przez najbliższe 2 lata przesyłki te (a także inne przesyłki z prokuratur i sądów powszechnych) będzie doręczać Polska Grupa Pocztowa.

Przesyłkę do sądu najlepiej nadawać za pośrednictwem Poczty Polskiej.Co to oznacza dla Ciebie? W tej chwili trudno powiedzieć, niemniej jednak przynajmniej w początkowym okresie spodziewane są problemy z doręczeniami mogące mieć negatywny wpływ na bieg (a w konsekwencji przedłużanie się) postępowań spadkowych.

O tym, co czeka osoby oczekujące na doręczenie przesyłki z sądu pisała na przykład Gazeta Wyborcza w Krakowie. W artykule wyrażonych zostało kilka obaw dotyczących nowego sposobu doręczania przesyłek:

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska z zarządu stowarzyszenia sędziów Themis również wstrzymuje się z ocenami. – Mamy pewne obawy, bo nie wiemy, jak będzie – dodała. Wśród obaw wymienia taką: czy pracownicy punktów awizacyjnych dochowają należytej staranności, by wydać pismo tylko osobie uprawnionej, czyli adresatowi lub jego pełnomocnikowi. – Najważniejsze jednak, jak ludzie zareagują na tę zmianę i czy będą odbierać korespondencję z sądu, której nie dostarczy Poczta Polska – dodała.

Inni pytani sędziowie wyrażają obawy, czy sądowe pisma nie poginą w sklepikach osiedlowych lub kioskach. Wskazują też, że zabrakło jakiejkolwiek informacji dla społeczeństwa.

W najbliższym czasie zwracaj szczególną uwagę na wszystkie pisma, które znajdziesz w skrzynce pocztowej lub drzwiach. Odbierając przesyłkę lub awizo spotkasz się z innymi formularzami niż wykorzystywane dotychczas przez Pocztę Polską.

Jeżeli zależy Ci na szybkim prowadzeniu sprawy, w szczególności zwróć uwagę na to aby podpisać zwrotkę! Wedle moich aktualnych informacji, w Krakowie przynajmniej część doręczycieli nie wymaga złożenia na zwrotce podpisu potwierdzającego odebranie przesyłki, zaś część nie uzupełnia daty doręczenia przesyłki. Wydaje się mało prawdopodobne, aby sąd uznał taką przesyłkę za doręczoną …