Dziedziczenie ustawowe – dziedziczenie przez dzieci po rodzicach i dziadkach

W poprzednim wpisie o dziedziczeniu ustawowym przedstawiłem Ci informację o tym kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego. Przypominam, że osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego można podzielić na 6 grup. Każda kolejna grupa osób jest uprawniona do dziedziczenia ustawowego, jeżeli prawo to nie przysługuje grupie poprzedniej. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić Ci na jakich zasadach dziedziczą dzieci spadkodawcy, to jest osoby wchodzące wspólnie z małżonkiem spadkodawcy w skład grupy osób uprawnionej do dziedziczenia w pierwszej kolejności.

Czytaj dalej→

Dziedziczenie ustawowe – kto dziedziczy spadek?

W poprzednim wpisie przedstawiłem Ci informacje na temat dwóch możliwych w polskim prawie spadkowym sposobów powołania do spadku – dziedziczeniu ustawowym oraz dziedziczeniu testamentowym. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą moją wiedzą o tym jakie osoby uprawnione są do dziedziczenia ustawowego.

W ramach tego wpisu przedstawię jedynie ogólne informacje co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Na temat szczegółowych problemów związanych z dziedziczeniem ustawowym każdej kategorii osób przygotuję odrębne wpisy.

Czytaj dalej→

Dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe – jak można odziedziczyć spadek?

Tym wpisem chciałbym rozpocząć rozbudowaną serię wpisów dotyczących dziedziczenia ustawowego.

W pierwszym z wpisów przedstawie Ci dwa możliwe w polskim prawie spadkowym sposoby odziedziczenia spadku – dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. W ramach kolejnych wpisów przedstawię Ci ogólne informacje o tym jakie osoby są uprawnione do dziedziczenia ustawowego, a następnie wyjaśnię szczegółowe zasady dziedziczenia ustawowego każdej z grup osób.

Powołanie do spadku to podstawowy element prawa spadkowego. Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa rodzaje powołania do dziedziczenia – wynikające z ustawy (dziedziczenie ustawowe) oraz wynikające z testamentu (dziedziczenie testamentowe). W tym materiale wideo przedstawię Ci w jakich sytuacjach może dojść do dziedziczenia ustawowego, a w jakich do dziedziczenia testamentowego.

Czytaj dalej→

Dziedziczenie zachowku – czy oświadczenie o uznaniu długu zmienia zasady dziedziczenia?

W ramach wczorajszego wpisu przedstawiłem Ci podstawowe informacje na temat dziedziczenia zachowku. Na wstępie przypomnę tylko, że roszczenie o zachowek jest dziedziczone na specjalnych zasadach wynikających z art. 1002 Kodeksu cywilnego: przechodzi ono na spadkobiercę osoby pierwotnie uprawnionej do zapłaty zachowku tylko wtedy, gdy jej następca (spadkobierca) sam należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Rodzi to wiele problemów praktycznych, zwłaszcza w sytuacji śmierci osoby uprawnionej do zachowku przed uzyskaniem jego zapłaty. W przypadku osób w podeszłym wieku, które są uprawnione do otrzymania zachowku może to powodować pokusę „grania na czas”.

Czytaj dalej→

Dziedziczenie zachowku.

Dzisiaj po raz kolejny kontynuuję serię wpisów dotyczących zachowku. Jak pewnie pamiętasz, z poprzednich wpisów umieszczonych na moim blogu o prawie spadkowym możesz dowiedzieć się między innymi czym jest zachowek, kiedy można żądać zachowku, komu przysługuje zachowek, kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku oraz jaki jest termin przedawnienia zachowku.

Dzisiaj chciałbym przekazać Ci podstawowe informację odnośnie dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie otrzyma go dobrowolnie od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Co stanie się jeżeli uprawniony do zachowku umrze przed otrzymaniem zachowku? Czy zachowek jest dziedziczony przez jego spadkobierców, a jeżeli tak to przez których?

Czytaj dalej→