W poprzednim wpisie przedstawiłem Ci informacje na temat dwóch możliwych w polskim prawie spadkowym sposobów powołania do spadku – dziedziczeniu ustawowym oraz dziedziczeniu testamentowym. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą moją wiedzą o tym jakie osoby uprawnione są do dziedziczenia ustawowego.

W ramach tego wpisu przedstawię jedynie ogólne informacje co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Na temat szczegółowych problemów związanych z dziedziczeniem ustawowym każdej kategorii osób przygotuję odrębne wpisy.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego?

Do dziedziczenia ustawowego uprawnionych jest 6 grup spadkobierców. Grupy te dziedziczą zasadniczo w kolejności, którą przedstawię Ci za chwilę. Upraszczając, każda kolejna grupa jest uprawniona do dziedziczenia dopiero wtedy, kiedy nie dziedziczy grupa wcześniejsza. Na przykład osoby należące do drugiej grupy osób uprawnionych do dziedziczenia dziedziczą dopiero wtedy, kiedy do dziedziczenia nie dochodzą osoby należące do pierwszej grupy.

Małżonek oraz dzieci dziedziczą z ustawy w pierwszej kolejności

Do pierwszej grupy osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego należą małżonek oraz zstępni spadkodawcy, w szczególności dzieci spadkodawcy. Zstępni to osoby pochodzące od spadkodawcy – jego dzieci, wnuki, praprawnuki i tak dalej. Jako zstępny może być też traktowana osoba przysposobiona przez spadkodawcę.

Dalsi zstępni spadkodawcy dziedziczą dopiero w przypadku gdy dane dziecko spadkodawcy nie dożyło chwili otwarcia spadku (lub jest traktowane tak jakby nie dożyło tej chwili – na przykład na skutek wydziedziczenia) oraz pozostawiło po sobie zstępnych.

Dziedziczenie ustawowe małżonka może nastąpić także wspólnie z rodzicami oraz rodzeństwem spadkodawcy

W przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy.Do drugiej grupy osób uprawnionych do dziedziczenia należą małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Grupa ta dochodzi do dziedziczenia w przypadku braku zstępnych spadkodawcy. Jeżeli oprócz zstępnych brak jest także małżonka spadkodawcy, do dziedziczenia uprawnieni są samodzielnie rodzice spadkodawcy.

Trzecia grupa to małżonek spadkodawcy, jeden z rodziców spadkodawcy oraz rodzeństwo spadkodawcy i jego zstępni. Rodzeństwo spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia w miejsce jednego lub obydwojga rodziców spadkodawcy. W przypadku braku małżonka uprawnionego do dziedziczenia, rodzeństwo może samodzielnie dziedziczyć spadek.

W ramach tej grupy do spadku mogą być też uprawnieni zstępni rodzeństwa spadkodawcy – dziedziczą oni w miejsce odpowiedniego członka rodzeństwa spadkodawcy.

Dziedziczenie ustawowe dziadków spadkodawcy

W ramach czwartej grupy osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego, do spadku powołani są dziadkowie spadkodawcy oraz zstępni dziadków spadkodawcy. Dziadkowie spadkodawcy dziedziczą dopiero w braku małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz zstępnych rodzeństwa uprawnionych do dziedziczenia.

W przypadku gdyby jeden z dziadków nie dożył otwarcia spadku lub był traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku (np. z powodu wydziedziczenia) do dziedziczenia będą uprawnieni zstępni odpowiedniego z dziadków spadkodawcy.

Dziedziczyć z ustawy może także Skarb Państwa

Piąta grupa osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego to pasierbowie. W rozumieniu prawa spadkowego pasierbowie to dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku.

Ostatnią, szóstą grupą osób dziedziczących z mocy ustawy jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa. Do spadku dochodzą dopiero wtedy, kiedy brak jest jakichkolwiek krewnych spadkodawcy.

Osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego – zapamiętaj

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? W chwili obecnej do dziedziczenia ustawowego uprawniony jest bardzo szeroki krąg osób. Można podzielić go na 6 grup osób.

Każda kolejna grupa osób dziedziczy dopiero w braku osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego w kategorii poprzedzającej. Szczegółowe zasady dziedziczenia każdej z tych grup przedstawię Ci w kolejnych materiałach wideo, w związku z tym zapraszam Cię do częstego odwiedzania mojego bloga.