Z punktu widzenia prowadzenia spraw spadkowych o dział spadku ważna jest wiedza nie tylko o tym jakie elementy powinien zawierać wniosek o dział spadku. Powinieneś mieć także świadomość, w którym sądzie toczyło się będzie postępowanie o dział spadku. Dzisiaj przedstawię Ci podstawowe informacje na ten temat.

Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z wcześniejszymi wpisami na temat sądowego działu spadku, zrób to teraz – na blogu znajdziesz kilka przydatnych informacji o umownym dziale spadku oraz odpowiedź na pytanie czym jest dział spadku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, przed którym sądem może toczyć się Twoja sprawa spadkowe o dział spadku obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Sprawy w postępowaniu spadkowym rozpatruje sąd spadku – zasada ogólna

Generalną zasadą prowadzenia nieprocesowego postępowania spadkowego jest rozpoznawanie spraw przez tak zwany sąd spadku. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Możliwych jest jednak kilka odstępstw od tej zasady:

  1. jeżeli miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić sprawy rozpoznaje sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część;
  2. jeżeli nawet takiego miejsca nie da się ustalić sprawy te rozpoznaje sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Sądowy dział spadku może być wyjątkowo prowadzony przez inne sądy

Sprawy dot. działu spadku zazwyczaj rozstrzygane są przez sąd spadku.W przypadku postępowania o dział spadku istnieje jeszcze jeden wyjątek. Na żądanie jednego z uczestników postępowania o dział spadku sąd spadku może przekazać sprawę dwóm innym sądom:

  1. sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy lub jego znaczna część;
  2. sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Zwłaszcza druga z wskazanych przed chwilą możliwości zmiany sądu prowadzącego postępowania o dział spadku – to jest spowodowana miejscem zamieszkania spadkobierców – może być dla Ciebie wyjątkowo korzystna.https://www.traditionrolex.com/16

Musisz jednak pamiętać o jednej kwestii. Sąd nie jest związany złożonym przez Ciebie wnioskiem o zmianę sądu prowadzącego postępowanie.

Jeżeli zależy Ci na tej zmianie będziesz musiał przekonać Sąd do swojego stanowiska w tej sprawie. Możesz także próbować blokować zmianę sądu pierwotnie właściwego, jeżeli zależy Ci na braku dokonywania zmiany tego sądu, a wniosek w tej sprawie został złożony przez inną osobę.

Sądowy dział spadku prowadzony jest w pierwszej instancji przez sąd rejonowy

Możesz także zadawać sobie pytanie odnośnie tego, czy sprawa o dział spadku rozpoznawana jest w pierwszej kolejności przez sąd rejonowy, czy też może przez sąd okręgowy. Także ta kwestia wynika z ogólnych zasad nieprocesowego postępowania spadkowego.

Sprawa spadkowa o dział spadku rozpatrywana jest w pierwszej instancji przez odpowiedni sąd rejonowy. Sąd okręgowy będzie właściwy do rozpoznania apelacji od postanowienia sądu pierwszej instancji (sądu rejonowego) w sprawie działu spadku.

Zapamiętaj istotne informacje na temat sądu właściwego do prowadzenia działu spadku

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Po pierwsze to, że sądem właściwym do rozpoznawania sprawy o dział spadku jest tak zwany sąd spadku – zasadniczo sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy w Polsce.

Po drugie, istnieją możliwości zmiany tego sądu, zwłaszcza w przypadku, w którym wszyscy współspadkobiercy mieszkają w okręgu innego sądu rejonowego.

Po trzecie wreszcie, sprawa o dział spadku będzie rozpoznawana w pierwszej instancji przez sąd rejonowy.