Dział spadku jest ważnym elementem prawa spadkowego i jednym z istotniejszych momentów postępowania spadkowego.

Dzisiaj chciałbym rozpocząć serię wpisów dotyczących działu spadku. W ramach tego wpisu przedstawię Ci jedynie kilka podstawowych informacji na temat działu spadku. Zachęcam Cię także do systematycznego odwiedzania bloga, wkrótce znajdziesz tu więcej przydatnych informacji dotyczących postępowania spadkowego.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym w zasadzie jest dział spadku obejrzyj materiał wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

choosing richard mille replica watches is your best choice.reddit rolex datejust 116334blsj uomini 41mm tono argento are able to meet the needs in engineering,sports and moreover business.

Dział spadku związany jest ze wspólnością spadku

Na wstępie chciałbym abyś pamiętał, że z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci spadkodawcy) spadkobiercy stają się osobami współuprawnionymi co do masy spadkowej. W uproszczeniu możemy przyjąć, że spadkobiercy stają się współwłaścicielami odziedziczonego majątku. Dział spadku ma na celu rozdysponowanie poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład tej masy pomiędzy wszystkich spadkobierców. Z chwilą dokonania działu spadku ustaje wspólność masy spadkowej.

Dział spadku można przeprowadzić na dwa sposoby

Dział spadku może zostać dokonany umownie, wymaga to zgody wszystkich spadkobierców.Dział spadku może być przeprowadzony na dwa sposoby: w drodze umowy oraz w drodze orzeczenia sądowego. Umowny dział spadku możliwy jest tylko w jednej sytuacji – w przypadku pełnej zgody wszystkich spadkobierców co do zasad oraz sposobu podziału spadku pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Sądowy dział spadku może zostać  przeprowadzony nie tylko w sytuacji istnienia zgody pomiędzy spadkobiercami, lecz także w przypadku braku tego porozumienia.

Dział spadku powoduje istotne skutki prawne

Dział spadku powoduje istotne skutki prawne nie tylko dla spadkodawców, lecz także dla osób trzecich, na przykład wierzycieli spadkodawcy. Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę tylko na kilka z tych skutków: ustanie wspólności masy spadkowej (mogłeś przeczytać już o tym przed chwilą), powstanie swobody w dysponowaniu przedmiotami wchodzącymi dotychczas w skład masy spadkowej (na przykład możliwość sprzedaży tych przedmiotów) oraz zmianę zasad odpowiedzialności za długi spadkowe.

To właśnie zmiana zasad odpowiedzialności za długi spadkowe ma często największe znaczenie dla spadkodawców i wierzycieli masy spadkowej. Zapamiętaj proszę, że z chwilą dokonania działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe w stosunku do wielkości przypadającego mu udziału w spadku. Do chwili dokonania działu spadku każdy ze spadkobierców ponosi nieograniczoną i solidarną (wspólną z pozostałymi spadkobiercami) odpowiedzialność za długi spadkowe.

Co warto zapamiętać o dziale spadku?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Po pierwsze, dział spadku ma jeden zasadniczy cel – zniesienie wspólności majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami, która powstaje z chwilą otwarcia spadku. Po drugie, dział spadku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby: w drodze umowy oraz w drodze orzeczenia sądowego. Po trzecie wreszcie, dział spadku wywiera istotne skutki nie tylko wobec spadkobierców, lecz także wobec osób trzecich. Jednym z tych skutków jest zmiana zasad odpowiedzialności za długi spadkowe.