Monthly Archives: styczeń 2014

W jaki sposób sporządzić testament? To jedno z pierwszych pytań, które zadajesz sobie chcąc uporządkować swoją sytuację majątkową na przyszłość. Jednym z największych błędów dotyczących sporządzania testamentu jest jego sporządzenie przez więcej niż jedną osobę, zwłaszcza wspólnie przez małżonków. Dlaczego? Jaki skutek...
Niegodność dziedziczenia zawsze wywołuje wielkie zainteresowanie spadkodawców. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku ustalenia, że jeden ze spadkobierców jest niegodny dziedziczenia co najmniej zwiększają się udziały w spadku pozostałych spadkobierców. Może też dojść do całkowitej zmiany zasady dziedziczenia - z testamentowej na...