Monthly Archives: styczeń 2014

W jednym z ostatnich wpisów przedstawiłem Ci problem testamentu wspólnego - to jest testamentu sporządzonego przez więcej niż jedną osobę. Problemy z testamentami wspólnymi występują nadal w praktyce. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci jedną ze spraw, którą rozpoznawał Sąd Najwyższy (sygn. IV...
Spośród kilku sposobów sporządzenia testamentu przyszłym spadkodawcom, a często także i spadkobiercom, testament sporządzony w formie aktu notarialnego wydaje się być formą najbardziej atrakcyjną. Przemawia za tym kilka przyczyn, które omówię w jednym z kolejnych wpisów. Jedną z tych przyczyn jest...
Spadkodawca często sporządza testament pod wpływem chwili i emocji. Zdarza się także, że pod wpływem emocji odwołuje testament. Potencjalni spadkobiercy licząc na określony udział w spadku często porządkują swoje życie w określony sposób, na przykład podejmując opiekę nad przyszłym spadkodawcą. W...
Uczestnictwo spadkodawcy w spółce cywilnej może spowodować silny ból głowy spadkobierców. Czy muszę uczestniczyć w spółce cywilnej? Czy odpowiadam za długi spółki cywilnej? Te pytania często nurtują spadkobierców znajdujących się w takiej sytuacji. Dzisiaj opowiem Ci historię żony zmarłego wspólnika spółki...
Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci pewną krótką historię dotyczącą odwołania testamentu. Spadkodawca, którego w zasadzie cały majątek stanowiło mieszkanie sporządził testament, na podstawie którego przeznaczył to mieszkanie (a w konsekwencji cały spadek) dla swojego syna. Na chwilę przed śmiercią zmienił jednak zdanie....