Wpisy z kategorii:dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe – jak można odziedziczyć spadek?

Tym wpisem chciałbym rozpocząć rozbudowaną serię wpisów dotyczących dziedziczenia ustawowego.

W pierwszym z wpisów przedstawie Ci dwa możliwe w polskim prawie spadkowym sposoby odziedziczenia spadku – dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. W ramach kolejnych wpisów przedstawię Ci ogólne informacje o tym jakie osoby są uprawnione do dziedziczenia ustawowego, a następnie wyjaśnię szczegółowe zasady dziedziczenia ustawowego każdej z grup osób.

Powołanie do spadku to podstawowy element prawa spadkowego. Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa rodzaje powołania do dziedziczenia – wynikające z ustawy (dziedziczenie ustawowe) oraz wynikające z testamentu (dziedziczenie testamentowe). W tym materiale wideo przedstawię Ci w jakich sytuacjach może dojść do dziedziczenia ustawowego, a w jakich do dziedziczenia testamentowego.

Czytaj dalej →

Dziedziczenie zachowku.

Dzisiaj po raz kolejny kontynuuję serię wpisów dotyczących zachowku. Jak pewnie pamiętasz, z poprzednich wpisów umieszczonych na moim blogu o prawie spadkowym możesz dowiedzieć się między innymi czym jest zachowek, kiedy można żądać zachowku, komu przysługuje zachowek, kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku oraz jaki jest termin przedawnienia zachowku.

Dzisiaj chciałbym przekazać Ci podstawowe informację odnośnie dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie otrzyma go dobrowolnie od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Co stanie się jeżeli uprawniony do zachowku umrze przed otrzymaniem zachowku? Czy zachowek jest dziedziczony przez jego spadkobierców, a jeżeli tak to przez których?

Czytaj dalej →

Jak można odwołać testament?

Sporządzenie testamentu może okazać się prostsze niż jego odwołanie. Brak wiedzy na temat sposobów odwoływania testamentu i innych niż zakładane skutków powodowanych przez takie „niepełne” odwołanie może prowadzić do zniekształcenia woli spadkodawcy.

W materiale wideo przekażę Ci podstawowe informacje na temat sposobów odwoływania testamentu oraz skutków, które może ono powodować. Zwróć na to szczególną uwagę, mogą one różnić się od skutków oczekiwanych przez osobę odwołującą testament.

Czytaj dalej →

Czy mąż może sporządzić testament w imieniu swoim i swojej żony?

W jednym z ostatnich wpisów przedstawiłem Ci problem testamentu wspólnego – to jest testamentu sporządzonego przez więcej niż jedną osobę.

Problemy z testamentami wspólnymi występują nadal w praktyce. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci jedną ze spraw, którą rozpoznawał Sąd Najwyższy (sygn. IV CR 20/56).

Dotyczy ona w zasadzie testamentu wspólnego, chociaż sporządzonego przez jednego z małżonków w imieniu swoim i drugiego małżonka, a nie obydwu małżonków działających jednocześnie.

Czytaj dalej →

Czy można odwołać testament notarialny zwykłym testamentem pisemnym?

Spośród kilku sposobów sporządzenia testamentu przyszłym spadkodawcom, a często także i spadkobiercom, testament sporządzony w formie aktu notarialnego wydaje się być formą najbardziej atrakcyjną.

Przemawia za tym kilka przyczyn, które omówię w jednym z kolejnych wpisów. Jedną z tych przyczyn jest „pewność” testamentu sporządzonego w takiej formie, mająca wynikać w nadaniu mu charakteru „dokumentu urzędowego”.

Źródłem problemu, który przedstawię Ci za chwile było przekonanie o większej mocy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego w porównaniu do innych testamentów. Czy taki testament jest rzeczywiście „silniejszy”?

Czytaj dalej →