Monthly Archives: Styczeń 2014

Czy testament może sporządzić więcej niż jedna osoba? Co to jest testament wspólny?

W jaki sposób sporządzić testament? To jedno z pierwszych pytań, które zadajesz sobie chcąc uporządkować swoją sytuację majątkową na przyszłość.

Jednym z największych błędów dotyczących sporządzania testamentu jest jego sporządzenie przez więcej niż jedną osobę, zwłaszcza wspólnie przez małżonków.

Dlaczego? Jaki skutek ma testament wspólny testament małżonków? Dowiesz się tego oglądając nagranie wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jego przygotowanie zajęło mi sporo czasu, proszę Cię zatem o jego obejrzenie!

Czytaj dalej →

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o niegodności dziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia zawsze wywołuje wielkie zainteresowanie spadkodawców. Dlaczego?

Dlatego, że w przypadku ustalenia, że jeden ze spadkobierców jest niegodny dziedziczenia co najmniej zwiększają się udziały w spadku pozostałych spadkobierców.

Może też dojść do całkowitej zmiany zasady dziedziczenia – z testamentowej na ustawową. Stanie się tak w przypadku uznania za niegodnych dziedziczenia wszystkich osób powołanych do dziedziczenia na podstawie testamentu.

Czytaj dalej →