Monthly Archives: Styczeń 2014

Czy mąż może sporządzić testament w imieniu swoim i swojej żony?

W jednym z ostatnich wpisów przedstawiłem Ci problem testamentu wspólnego – to jest testamentu sporządzonego przez więcej niż jedną osobę.

Problemy z testamentami wspólnymi występują nadal w praktyce. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci jedną ze spraw, którą rozpoznawał Sąd Najwyższy (sygn. IV CR 20/56).

Dotyczy ona w zasadzie testamentu wspólnego, chociaż sporządzonego przez jednego z małżonków w imieniu swoim i drugiego małżonka, a nie obydwu małżonków działających jednocześnie.

Czytaj dalej →

Czy można odwołać testament notarialny zwykłym testamentem pisemnym?

Spośród kilku sposobów sporządzenia testamentu przyszłym spadkodawcom, a często także i spadkobiercom, testament sporządzony w formie aktu notarialnego wydaje się być formą najbardziej atrakcyjną.

Przemawia za tym kilka przyczyn, które omówię w jednym z kolejnych wpisów. Jedną z tych przyczyn jest „pewność” testamentu sporządzonego w takiej formie, mająca wynikać w nadaniu mu charakteru „dokumentu urzędowego”.

Źródłem problemu, który przedstawię Ci za chwile było przekonanie o większej mocy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego w porównaniu do innych testamentów. Czy taki testament jest rzeczywiście „silniejszy”?

Czytaj dalej →

Czy można zrzec się prawa odwołania testamentu?

Spadkodawca często sporządza testament pod wpływem chwili i emocji. Zdarza się także, że pod wpływem emocji odwołuje testament.

Potencjalni spadkobiercy licząc na określony udział w spadku często porządkują swoje życie w określony sposób, na przykład podejmując opiekę nad przyszłym spadkodawcą. W praktyce spotykane są różne sposoby na „zabezpieczenie” treści testamentu – jednym z nich jest obietnica jego braku odwołania w przyszłości.

W historii, którą opowiem Ci za chwilę spadkodawca poszedł o krok dalej. Nie tylko ustnie obiecał, że nie odwoła testamentu, lecz dodatkowo zapisał to w testamencie. Po pewnym czasie poróżnił się ze potencjalnym spadkobiercą i testament odwołał. Czy mógł tak zrobić?

Czytaj dalej →

Czy spadkobiercy wchodzą do spółki cywilnej? Czy dziedziczą długi?

Uczestnictwo spadkodawcy w spółce cywilnej może spowodować silny ból głowy spadkobierców. Czy muszę uczestniczyć w spółce cywilnej? Czy odpowiadam za długi spółki cywilnej? Te pytania często nurtują spadkobierców znajdujących się w takiej sytuacji.

Dzisiaj opowiem Ci historię żony zmarłego wspólnika spółki cywilnej, która po śmierci męża otrzymała wezwanie do zapłaty gigantycznej kwoty z powodu nałożenia na tą spółkę kary umownej.

Czytaj dalej →

Kiedy można odwołać testament? Czy na chwilę przed śmiercią także?

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci pewną krótką historię dotyczącą odwołania testamentu.

Spadkodawca, którego w zasadzie cały majątek stanowiło mieszkanie sporządził testament, na podstawie którego przeznaczył to mieszkanie (a w konsekwencji cały spadek) dla swojego syna. Na chwilę przed śmiercią zmienił jednak zdanie. Czy mógł tak zrobić?

Czytaj dalej →